Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné Konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

TKEJ NOVINKY

Deň župných škôl

„Deň župných škôl“ v nákupnom centre Avion Shopping Park v Bratislave sa stal tradíciou prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý ho pravidelne organizuje v januári.
Aj tento rok malo Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a stredné školy možnosť prezentovať svoje vzdelávacie programy nielen v informačných stánkoch ale aj v programe na otvorenom pódiu.
Tento rok sme zaznamenali veľký záujem žiakov, rodičov a výchovných poradcov základných škôl o vzdelávacie programy našich stredných škôl. Zastavovali sa pri informačných stánkoch, pýtali si informácie o škole, o možnostiach štúdia v jednotlivých študijných odboroch a so záujmom si odnášali propagačné materiály, ktoré mali školy pripravené pre potenciálnych uchádzačov o štúdium – predovšetkým žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
Rovnako návštevníkov zaujal program na otvorenom pódiu. Žiaci základných škôl sa zapájali do súťaží o ceny, ktoré pre víťazov pripravili stredné školy.
Význam tohto podujatia spočíva v aktívnej prezentácii školy v očiach verejnosti, v zámere uľahčiť „deviatakom“ výber ďalšieho štúdia v stredných školách, a v neposlednom rade je aj spoločenskou udalosťou, v rámci ktorej žiaci stredných škôl môžu preukázať svoje komunikačné schopnosti a zabojovať vo veľkej konkurencii bratislavských stredných škôl o svojich budúcich spolužiakov.

Mgr. art. Katarína Zacharová
riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

Deň župných škôl 2 Deň župných škôl 3 Deň župných škôl 4 Deň župných škôl 5 Deň župných škôl 6 Deň župných škôl 7 Deň župných škôl 8 Deň župných škôl 9


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave pozýva zákonných zástupcov žiakov školy na individuálne konzultácie o výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu za I. polrok školského roka 2017/2018.

Individuálne konzultácie s pedagógmi školy sa budú konať
dňa 26. januára 2018 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.

V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, odporúčame dohodnúť si s vyučujúcimi termín stretnutia v čase konzultačných hodín, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy.


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej pozýva na Deň otvorených dverí.

Otvoriť pozvánku


Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“.

Do čarovného sveta rozprávok pozývajú divadlá malých aj veľkých, detí i rodičov. Každý rok ožívajú baletné scény na celom svete príbehom o dievčatku Mášenke a statočnom Luskáčikovi.

V spolupráci s baletom Slovenského národného divadla sa aj žiaci našej školy podieľajú na vytvorení rozprávkovej vianočnej nálady. Predstavenia sa hrajú v historickej budove SND aj počas zimných prázdnin.

Vstúpte aspoň na chvíľku prostredníctvom fotografií z predstavenia baletu Luskáčik do sveta rozprávok a snívajte...

Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 1 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 2 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 3 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 4 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 5 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 6 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 7 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 8 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 9 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 10 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 11 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 12 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 13 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 14 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 15 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 16 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 17 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 18 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 19 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 20 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 21 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 22

Počas predstavení v Slovenskom národnom divadle nie je dovolené zhotovovať fotografie ani videozáznamy. Ďakujeme za pochopenie.


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej pozýva na Prijímacie skúšky do 1. ročníka.

Otvoriť pozvánku


Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet!

Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.03.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na vínimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká. Dramaturgická línia večera priblížila profesionálnu dráhu tanečníka - od prvých krôčikov v baletnej prípravke, cez štúdium na tanečnom konzervatóriu až po účinkovanie v divadle. Na divadelných doskách sa tak predstavili všetky tanečné generácie, od tých najmenších tanečníkov, až po najväčšie hviezdy pôsobiace doma i v zahraničí. V sále Opery a baletu Slovenského národného divadla (nová budova) sa predstavili absolventi našej školy: vedúci sólista Holandského národného baletu Jozef Varga, sólistka petrohradského Michajlovského divadla Andrea Laššáková, prví sólisti Viedenskej štátnej opery Nina Poláková a Roman Lazík. V rámci galavečera účinkovali sólisti baletu SND Silvia Najdená a Andrej Szabó, sólistka Baletu Štátneho divadla Košice Eva Sklyarová, ktorí sú tiež absolventi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

V tomto významnom projekte účinkovala aj mimoriadne talentovaná žiačka 3. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej - 13-ročná Karin Bečvarová, ktorá na prestížnej medzinárodnej baletnej súťaži Vienna International Ballet Experiance - Vibe vo Viedni získala v apríli prvé miesto. Počas večera žiakovTanečného konzervatória Evy Jaczovej v úvodnom čísle s názvom "Entrée" ako aj všetkých tanečníkov sprevádzal Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.

Viva Balet! sa stretol u divákov s veľkým úspechom. Na tomto predstavení sa zúčastnil aj predseda BSK Pavol Frešo a ďalšie významné osobnosti nášho politického a kultúrneho života.

Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 1 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 2 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 3 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 4


Umelecké aktivity školy v školskom roku 2017/2018

• 9. 9. 2017 „ Deň otvorených dverí “ v Slovenskom národnom divadle,
• 10. 9. 2017 „ Veľtrh tanca“ na Šafárikovom nám. v Bratislave
• 16. 10. – 20. 10. 2017 účasť žiakov 8. ročníka študijného zamerania moderný tanec a pedagóga školy na Festivale – „ Tvorivé dni pre vás “ v divadle Štúdio tanca Banská Bystrica,
• 16. 11. 2017 „ Koncert žiakov školy “ v Dome kultúry Dúbravka,
• 19. 1. 2018 „ Deň župných škôl “ v Avion ŠP organizovaný zriaďovateľom školy – Bratislavským samosprávnym krajom,
• 26. 1. 2018 „ Deň otvorených dverí “ v TKEJ od 14.00 hodiny do 18.00 hodiny,
• 18. 3. 2018 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave,
• 23. 3. 2018 „ Koncert žiakov školy “ v Dome kultúry Dúbravka,
• 26. 3. – 29. 3. 2018 „ Vienna International Ballet Experience – VIBE “ - účasť žiakov školy a pedagógov školy na medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni,
• 16. 5. 2018 „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND,
• 12. 6. 2018 „ Spoločný koncert ZUŠ, baletných štúdií, tanečných súborov a TK EJ “ v Dome kultúry Dúbravka,
• Účasť žiakov a pedagógov školy na koncertoch škôl zahraničných partnerov (Praha, Brno, Viedeň, Györ, Poznaň),
• Účasť žiakov školy na Letnej stáži: Daria Klimentová - Ballett Masterclasses - Praha (Česká republika),
• žiaci školy účinkujú v predstaveniach baletu a opery Slovenského národného divadla „Luskáčik“, „Korzár“, „Labutie jazero“, „Nižinskij – Boh tanca“, „Z rozprávky do rozprávky“, „Snehulienka a sedem pretekárov“, v Bratislavskom bábkovom divadle v predstavení „Luskáčik“.
• V divadelnej sezóne 2017/2018 budú žiaci školy účinkovať v premiére baletu „Esmeralda“ v Slovenskom národnom divadle.
(účelové cvičenia a exkurzie – podľa plánu práce úseku VVP).


Medzinárodný koncert baletných škôl

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, sólisti Baletu Slovenského národného divadla a zahraniční hostia:
Ballettakademie der Wiener Staatsoper,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola.

Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.

V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov európskych baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a spolupráca.

V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a ľudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Na koncerte sa podieľali pedagógovia a choreografi – naši bývalí žiaci, dnes úspešne pôsobiaci v zahraničí (Eva Hotová - Györ, Boris Nebyla - Viedeň a Mário Radačovský – Brno). Predposledné číslo večera balkónovú scénu Prokofievovho baletu Romeo a Júlia predviedli naši absolventi školy Klaudia Görözdös a Peter Dedinský – sólisti baletu SND. Choreografiu vytvorila Natália Horečná, naša absolventka, ktorá je dnes vyhľadávanou tvorkyňou a spolupracuje s renomovanými zahraničnými baletnými súbormi. Úspechy našich absolventov nás tešia a napĺňajú hrdosťou aj preto, lebo sú príkladom pre našich terajších žiakov.

Koncert bol nielen prezentáciou európskych baletných škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.

Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s veľkým úspechom u odbernej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateľa školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu s účasťou pána ministra Petra Plavčana, Ministerstva zahraničných vecí a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

9594

Fotogaléria


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni

V dňoch od 10. 4. 2017 do 13. 4. 2017 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni. Karin Bečvarová, žiačka 3. ročníka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I a Young In Kim, žiačka 6.ročníka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior II.

Tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže sa zúčastnili študenti baletných škôl z Rakúska, Maďarska, Japonska, Českej republiky, Rumunska, Ruska, Talianska a Slovenskej republiky. Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učiteľov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ocenené žiačky na Medzinárodnej baletnej súťaži vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 1 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 2 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 3 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 4 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 5 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 6 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 7 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 8 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 9 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 10 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 11


MEDZINÁRODNÝ PROJEKT V4

Tanečný workshop moderného tanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej

Termín: od 27. júna do 1. júla 2016

VIDEO


Absolventský koncert v SND 2015

Otvoriť v novom okne: Absolventský koncert v SND 2015.


35. výročie založenia Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

„Medzinárodný koncert baletných škôl“

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo pri príležitosti 35. výročia založenia školy „Medzinárodný koncert baletných škôl“, ktorý sa uskutočnil dňa 21. 11. 2014 o 19.00 hodine v historickej budovy SND.

V programe účinkujú študenti Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a hostia:
Staatliche Ballettschule Berlin
Hungarian Dance Academy Budapest
Butler University Indianapolis
English National Ballet School London
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola
Ballettakademie der Wiener Staatsoper
Konservatorium Wien Privatuniversität
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Taneční konzervatoř Brno
Sólisti Ballett Stuttgart
Sólisti Baletu SND

koncert2014 3


Hviezdy ruského baletu v SND

Výnimočnou príležitosťou prezentácie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave bola účasť v Galakoncerte "Hviezdy ruského baletu", ktorý sa konal dňa 17.10.2013 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie v novej budove Slovenského národného divadla.

Žiaci našej školy sa na scéne predstavili s baletnými umelcami z Veľkého divadla v Moskve, Mariinskeho a Michailovského divadla v Petrohrade a Divadla Borisa Eifmana v Petrohrade.

Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1
Otvoriť celú galériu fotografií . . . TU . . .


Slovo na úvod:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíriteľmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.