Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné Konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

TKEJ NOVINKY

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave pozýva zákonných zástupcov žiakov školy na individuálne konzultácie s pedagógmi školy - výsledky výchovnovzdelávacieho procesu.

Individuálne konzultácie sa budú konať dňa 16. júna 2017 v čase od 16.30 hod.

V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, odporúčame dohodnúť si s vyučujúcimi termín stretnutia v čase konzultačných hodín, ktoré sú zverejnené na webovej stránke školy.


Medzinárodný koncert baletných škôl

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, sólisti Baletu Slovenského národného divadla a zahraniční hostia:
Ballettakademie der Wiener Staatsoper,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola.

Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.

V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov európskych baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a spolupráca.

V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a ľudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Na koncerte sa podieľali pedagógovia a choreografi – naši bývalí žiaci, dnes úspešne pôsobiaci v zahraničí (Eva Hotová - Györ, Boris Nebyla - Viedeň a Mário Radačovský – Brno). Predposledné číslo večera balkónovú scénu Prokofievovho baletu Romeo a Júlia predviedli naši absolventi školy Klaudia Görözdös a Peter Dedinský – sólisti baletu SND. Choreografiu vytvorila Natália Horečná, naša absolventka, ktorá je dnes vyhľadávanou tvorkyňou a spolupracuje s renomovanými zahraničnými baletnými súbormi. Úspechy našich absolventov nás tešia a napĺňajú hrdosťou aj preto, lebo sú príkladom pre našich terajších žiakov.

Koncert bol nielen prezentáciou európskych baletných škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.

Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s veľkým úspechom u odbernej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateľa školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu s účasťou pána ministra Petra Plavčana, Ministerstva zahraničných vecí a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Medzinárodný koncert baletných škôl 1 Medzinárodný koncert baletných škôl 2 Medzinárodný koncert baletných škôl 3 Medzinárodný koncert baletných škôl 4 Medzinárodný koncert baletných škôl 5 Medzinárodný koncert baletných škôl 6 Medzinárodný koncert baletných škôl 7 Medzinárodný koncert baletných škôl 8 Medzinárodný koncert baletných škôl 9 Medzinárodný koncert baletných škôl 10 Medzinárodný koncert baletných škôl 11


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni

V dňoch od 10. 4. 2017 do 13. 4. 2017 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni. Karin Bečvarová, žiačka 3. ročníka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I a Young In Kim, žiačka 6.ročníka sa umiestnila na 2. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior II.

Tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže sa zúčastnili študenti baletných škôl z Rakúska, Maďarska, Japonska, Českej republiky, Rumunska, Ruska, Talianska a Slovenskej republiky. Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učiteľov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ocenené žiačky na Medzinárodnej baletnej súťaži vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 1 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 2 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 3 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 4 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 5 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 6 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 7 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 8 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 9 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 10 Úspech žiakov TKEJ na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 11


Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018

Otvoriť súbor


Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“.

Do čarovného sveta rozprávok pozývajú divadlá malých aj veľkých, detí i rodičov. Každý rok ožívajú baletné scény na celom svete príbehom o dievčatku Mášenke a statočnom Luskáčikovi.

V spolupráci s baletom Slovenského národného divadla sa aj žiaci našej školy podieľajú na vytvorení rozprávkovej vianočnej nálady. Predstavenia sa hrajú v historickej budove SND aj počas zimných prázdnin.

Vstúpte aspoň na chvíľku prostredníctvom fotografií z predstavenia baletu Luskáčik do sveta rozprávok a snívajte...

Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 1 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 2 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 3 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 4 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 5 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 6 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 7 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 8 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 9 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 10 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 11 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 12 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 13 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 14 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 15 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 16 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 17 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 18 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 19 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 20 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 21 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 22


KONKURZ

Podmienky pre vypísanie konkurzu na obsadenie miesta pedagogického zamestnanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave:
pre 1 pedagóga umeleckých predmetov – klasický tanec a koncertná a scénická prax na plný pracovný úväzok /prípadne úväzok dohodou/, požadujeme:

- absolvovanie druhého stupňa VŠ vzdelania v umeleckom odbore – tanečné umenie,
- absolvovanie DPŠ v požadovanom umeleckom odbore,
- minimálne 5 ročná tanečná prax v umeleckom súbore.

Svoje žiadosti o miesto doplňte prosím stručným štruktúrovaným životopisom a adresujte na:
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
811 04 Bratislava


Umelecké aktivity školy v školskom roku 2016/2017

 • 5. 9. – 9. 9. 2016 účasť pedagóga školy na tanečných workshopoch v rámci medzinárodného projektu „V4“ (Praha, Budapešť, Krakow, Bratislava)
 • 10. 9. 2016 „Deň otvorených dverí“ v Slovenskom národnom divadle
 • 17. - 21. 10. 2016 účasť žiakov študijného zamerania moderný tanec na Festivale – Tvorivé dni pre vás v divadle Štúdio tanca Banská Bystrica
 • 16. 11. 2016 „Koncert žiakov školy“ v Dome kultúry Dúbravka o 18.00 hodine
 • 27. 1. 2017 „Deň otvorených dverí“ v TK EJ od 14.00 hodiny do 18. 00 hodiny
 • 19. 3. 2017 účinkovanie žiakov školy s Metropolitným orchestrom Bratislava v Mestskom divadle DPOH
 • 24. 3. 2017 „Koncert žiakov školy“ v Dome Kultúry Dúbravka o 18.00 hodine
 • 3. 4. 2017 Prijímacie skúšky do 1. ročníka štúdia
 • 8. 4 – 13. 4. 2017 „Medzinárodná baletnej súťaži "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni – účasť žiakov školy
 • 10. 5. 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“ v historickej budove Slovenského národného divadla o 19. 00 hodine (účasť baletných škôl – Indianapolis, Viedeň, Gyor, Praha, Brno, Poznaň)
 • 13. 6. 2017 Koncert Základných umeleckých škôl, tanečných súborov a TKEJ v Dome kultúry Dúbravka o 18. 00 hodine
 • júl 2017 „Medzinárodná baletná súťaž - Rím 2017“ (Taliansko) – účasť žiakov školy
 • žiaci školy účinkujú v predstaveniach baletu a opery Slovenského národného divadla „Luskáčik“, „Korzár“, „Sen noci svätojánskej“, „Rómeo a Júlia“, „Bajadéra“, „Labutie jazero“, „Spiaca krásavica“, „Sylfida“, „Z rozprávky do rozprávky“, „Snehulienka a sedem pretekárov“, „Tempest“, opera „Salome“ a v Bratislavskom bábkovom divadle v predstavení „Luskáčik“.

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT V4

Tanečný workshop moderného tanca v Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej

Termín: od 27. júna do 1. júla 2016

VIDEO


Absolventský koncert v SND 2015

Otvoriť v novom okne: Absolventský koncert v SND 2015.


35. výročie založenia Tanečného konzervatória Evy Jaczovej

„Medzinárodný koncert baletných škôl“

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo pri príležitosti 35. výročia založenia školy „Medzinárodný koncert baletných škôl“, ktorý sa uskutočnil dňa 21. 11. 2014 o 19.00 hodine v historickej budovy SND.

V programe účinkujú študenti Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a hostia:
Staatliche Ballettschule Berlin
Hungarian Dance Academy Budapest
Butler University Indianapolis
English National Ballet School London
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola
Ballettakademie der Wiener Staatsoper
Konservatorium Wien Privatuniversität
Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
Taneční konzervatoř Brno
Sólisti Ballett Stuttgart
Sólisti Baletu SND

koncert2014 3


Hviezdy ruského baletu v SND

Výnimočnou príležitosťou prezentácie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave bola účasť v Galakoncerte "Hviezdy ruského baletu", ktorý sa konal dňa 17.10.2013 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie v novej budove Slovenského národného divadla.

Žiaci našej školy sa na scéne predstavili s baletnými umelcami z Veľkého divadla v Moskve, Mariinskeho a Michailovského divadla v Petrohrade a Divadla Borisa Eifmana v Petrohrade.

Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1
Otvoriť celú galériu fotografií . . . TU . . .


Slovo na úvod:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíriteľmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.