Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Školský podporný tím

Škola disponuje v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24 Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom. Členovia školského podporného tímu sú: školská psychologička, výchovná poradkyňa a učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov. Členovia tímu úzko spolupracujú s pedagógmi, zákonnými zástupcami a žiakmi, aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP Bratislava 1.

Školský psychológ
kontaktný pre rodičov žiakov TKEJ
Mgr. Jana Gerberová, PhD.
02/54772524, 02/59203911
jana.gerberova@tankonba.sk

Stránkové hodiny
Po: od 08.00 - 12.00 hod.
Ut: od 08.00 - 12.15 hod.
St: od 10.30 – 18.00 hod. od 17.00 – 18.00 pre rodičov
Pi: od. 09.00 – 12.00 hod.

Výchovná poradkyňa
Mgr. Ľubica Hodorovská
0940 982 326, 02/59203923
lubina.h@gmail.com
Mgr. Jana Tomaškovičová
tomaskovicova277@gmail.com
02/59203911, 02/59203923

Konzultačné hodiny:

utorok od 11.20 do 12.30 prípadne podľa dohody

Členovia školského podporného tímu poskytujú individuálnu a skupinovú prácu, kariérne poradenstvo, preventívne programy v triedach, podieľajú sa na rozvoji zdravej sociálnej klímy a zvládania ťažkostí rôznych životných situácií.

Podporný tím zabezpečuje:

  • komplexný systém starostlivosti o žiaka v školskom prostredí
  • kontakt s ďalšími odborníkmi
  • pravidelné stretnutia a spoluprácu s rodičmi (mailom, telefonicky, osobne, online)
  • poskytuje podporu a vzdelávanie učiteľom, rodičom
  • sleduje klímu tried a školy

   

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.