Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Z histórie školy

The information about the school

Rozvoj tanečného umenia na Slovensku je spojený so vznikom Slovenského národného divadla v roku 1920. V tomto období pôsobilo v Bratislave viacero súkromných škôl.

Prvá štátna škola na Slovensku, ktorá vychovávala profesionálnych tanečníkov bola založená až po 2. svetovej vojne – v roku 1949. V tomto roku vzniklo Tanečné oddelenie Konzervatória v Bratislave so štvorročnou, neskôr päťročnou výučbou. Počas svojej existencie až do roku 1979 vychovalo množstvo vynikajúcich tanečných umelcov.

V roku 1979 vznikla Hudobná a tanečná škola, kde sa výučba mladých nadaných detí predĺžila na osem rokov. Zakladateľská osobnosť slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová (1920-1998), ktorá bola hlavnou iniciátorkou pri založení tejto školy, vypracovala aj návrh organizačného štatútu, učebné plány a osnovy školy. Svojou dlhoročnou obetavou prácou sa výrazným spôsobom zaslúžila o rozvoj baletného školstva na Slovensku. Škola sa v roku 1991 premenovala na Tanečné konzervatórium a v roku 1999 jej bolo prepožičané meno Evy Jaczovej.

V marci 2005 oslávila škola 25. výročie jej založenia a 55. výročie založenia štátneho baletného školstva na Slovensku.

Pri príležitosti 25. výročia založenia školy udelil prednosta Krajského úradu v Bratislave Tanečnému konzervatóriu Evy Jaczovej medailu „Bulla Aurea Bratislavensis“. Jedno z najvýznamnejších ocenení získala škola v podobe medaily Anny Pavlovovej od Ruského kultúrneho centra v Bratislave.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.