Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej: 

Gorazdova 20

  811 04  Bratislava
IČO: 30775302
DIČ: 2020814598
  tel: 02/59203911 (zoznam klapiek)
 
  e-mail:tankonba@tankonba.sk
   

Školský  internát:

Bratislava Hroboňová 2

 

Tel.:02/54 77 50 46

 

Číslo účtu: SK59 8180 0000 0070 0047 4857

   

Školská jedáleň

Tel.: 02/59203930
  Číslo účtu: SK 10 8180 0000 0070 0049 7661
 

Školská jedáleň sa nachádza v budove školy a poskytuje žiakom denne raňajky, desiatu, obed, olovrant a večeru.

   

Rodičovské združenie pri TKEJ:

IČO: 360 701 73
DIČ: 2021 590 384
Číslo účtu: IBAN: SK33 1100 0000 0026 2874 8216
BIC: TATRSKBX
Adresa: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
Predseda: Peter Albert


Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Súbor
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej - občianske združenieGorazdova 20, 811 04 Bratislava, IČO:36070173 podporovať rozvoj vzdelávacieho a výchovného procesu v TKEJ 01.07.2016 01.07.2016

RZ pri TKEJ

zoznam pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy:    Otvoriť stránku

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.