Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Členovia rady školy:

Ing. Viktória Balčiráková predsedníčka - zástupca nepedagogických zamestnancov
Mgr. Peter Oláh podpredseda – delegovaný zástupca BSK
Mgr. art. Juraj Jurík tajomník – zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Lucia Wilsonová člen – zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Michal Luciak člen – delegovaný zástupca vlády SR
Mgr. Petra Hitková, PhD. člen – delegovaný zástupca BSK
Nina Poláková člen – delegovaný zástupca SND
Bc. et Bc. Galina Kubalová člen - zástupca rodičov
MUDr. Olga Majzlan člen – zástupca rodičov
Andrea Korbeľová člen – zástupca rodičov
Jakub Kubala člen - žiak

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY . . . otvoriť dokument . . .

Dodatok č. 1. k ŠTATÚTU RADY ŠKOLY . . . otvoriť dokument . . .

Výročné správy RŠ pri TKEJ:

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2023 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2022 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2021 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2019 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2018 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2017 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2014 . . . otvoriť dokument . . .

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Tanečnom Konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava za rok 2013 . . . otvoriť dokument . . .

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.