Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Archív zákaziek Verejného obstarávania za rok 2014:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja v správe Tanečného konzervatória Evy Jaczovej.

Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvereného do správy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (ďalej len TK EJ) – baletnej sály nachádzajúcej sa na prvom poschodí budovy školy s celkovou plochou 84 m2 v čase pondelok od 16.00 hod. do 20.00 hodiny.

Termín predloženia návrhu:
do 15. 7. 2014 do 15.00 hod.

 

 


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja v správe Tanečného konzervatória Evy Jaczovej.

Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvereného do správy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (ďalej len TK EJ) – baletnej sály s celkovou plochou 54,70 m2 a učebne hry na klavíri s celkovou plochou 29,65 m2, nachádzajúcich sa v Domčeku, ktorý je súčasťou budovy školy, v čase pondelok - piatok od 17,00 do 21,30 hodiny a v sobotu – nedeľu od 08.00 do 21.30 hodiny.

Termín predloženia návrhu:
do 15. 7. 2014 do 15.00 hod.

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.