Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Archív zákaziek Verejného obstarávania za rok 2015:

Verejná obchodná súťaž - Archív:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Predmet zákazky: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvereného do správy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (ďalej len TK EJ) – strednej baletnej sály s celkovou plochou 62,00 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 9. 2015 do 15.00 hod.

Podrobné informácie: Otvoriť . . .

Víťaz obchodnej verejnej súťaže: Občianske združenie ArSpektrum

Podrobné informácie: Otvoriť . . .


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Predmet zákazky: Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvereného do správy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (ďalej len TK EJ) – baletných sál (I. Veľká sála, I. Malá sála, II. Veľká sála, II. Malá sála, Stredná sála, Koncertná sála) nachádzajúcich sa v budove školy s celkovou plochou 478,12 m2.

Lehota na predkladanie ponúk: do 30. 6. 2015 do 15.00 hod.

Podrobné informácie: Otvoriť . . .


 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.