Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Archív zákaziek Verejného obstarávania za rok 2016:

Verejná obchodná súťaž - Archív:

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až § 288 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na prenájom nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja v správe Tanečného konzervatória Evy Jaczovej.

Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže: 2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvereného do správy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (ďalej len TK EJ) – baletnej sály nachádzajúcej sa na druhom poschodí budovy školy s celkovou plochou 84 m2 v čase pondelok od 16.00 hod. do 20.00 hodiny.

Podrobné informácie . . .

Víťaz obchodnej verejnej súťaže: Mgr. Marta Janičkovičová

Podrobné informácie: Otvoriť . . .


Predmet a cieľ obchodnej verejnej súťaže:Predmetom obchodnej verejnej súťaže je najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvereného do správy Tanečného konzervatória Evy Jaczovej (ďalej len TK EJ) – baletnej sály nachádzajúcej sa na druhom poschodí budovy školy s celkovou plochou 84 m2 v čase pondelok od 16.00 hod. do 20.00 hodiny.

Termín predloženia návrhu: 15.01.2016 do 15.00 hod.

Otvoriť celý dokument

Víťaz obchodnej verejnej súťaže: Mgr. Marta Janičkovičová

Podrobné informácie: Otvoriť . . .


 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.