Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Zverejnenie zmlúv za rok 2016

Výber roku:

Naspäť:

 

Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Popis predmetu zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy Súbor
Zmluva o spolupráci č. 2/2016 Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 815 86 Bratislava, IČO:00164763 vymedzenie vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spolupráci na koncertnej a scénickej praxi žiakov TK a na príprave, realizácií a uvedení inscenácií SND 20.12.2016 21.12.2016

SND

Zmluva č . 01/2016 Mgr. Marta Janičkovičová, Švabinského 3, 851 01 Bratislava, IČO:32182465 nájom nebytového priestoru 11,30€/hodina 11.11.2016 11.11.2016

Janickovicova

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej - občianske združenieGorazdova 20, 811 04 Bratislava, IČO:36070173 podporovať rozvoj vzdelávacieho a výchovného procesu v TKEJ 01.07.2016 01.07.2016

RZ pri TKEJ

ZMLUVA O DIELO BAUARD, s.r.o., Liptovská 30, 821 09 Bratislava, IČO:35890517 rizikový výrub 2 ks drevín 264,00 EUR 08.06.2016 08.06.2016

BAUARD

Zmluva č. Z–269/B/2016 Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava, IČO:164 763 prevádza do správy preberajúceho trvale prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe SND 0,00 EUR/hodina 05.05.2016 11.05.2016

SND/prevod

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE Mgr. art. Mária Šprtová Požičiavateľ bezodplatne prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky 0,00 EUR 03.05.2016 04.05.2016

MariaSprtova

Zmluva č. 01/2015 Občianske združenie ArSpektrum, Ľ. Fullu 44, 841 05 Bratislava, IČO : 42448328 prenájom nebytových priestorov 6,30 EUR/hodina 26.01.2016 27.01.2016

arSpektrum

0,00 EUR
Zmluvy o ubytovaní v ŠI žiakov TKEJ

Ziaci 2016

 

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.