Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
Galéria fotografií
FACEBOOK

TKEJ NOVINKY

Vyučovanie v školskom roku 2020/2021 začína dňa 2. septembra 2020

09. 00 hod. 1. ročník, slávnostné otvorenie školského roka
10.00 hod. 2. – 8. ročník , triednické hodiny


Preukaz žiaka ISIC

Platnosť súčasných preukazov ISIC:
* PRE KOMERČNÉ ZĽAVY JE DO SEPTEMBRA 2020
* NA CESTOVANIE ŽELEZNICOU DO 30.6.2020
* NA CESTOVANIE AUTOBUSMI DO 31.8.2020

AK BUDÚ MAŤ ŽIACI ZÁUJEM O PREDĹŽENIE ISIC KARTY NA DOPRAVU ŽELEZNICOU DO 31.8.2020, MALA BY IM PRÍSŤ SMS OD CKM TRAVEL/TRANSDATA. AK BUDÚ MAŤ O TO ZÁUJEM TREBA ODPOVEDAŤ NA SMS PODĽA POKYNOV. PO ZAPLATENÍ POPLATKU 3 € SA PREDĹŽI PLATNOSŤ ISIC KARTY PRE ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ NA ŽELEZNICU.

PREUKAZY ISIC/ VALIDAČNÉ ZNÁMKY BUDE ŠKOLA OBJEDNÁVAŤ PRE ŽIAKOV PO NÁVRATE DO ŠKOLY V SEPTEMBRI 2020 ŠTANDARDNÝM SPÔSOBOM, AKO MINULÝ ŠKOLSKÝ ROK.

Návod na predĺženie platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta ISIC/EURO26 pre školský rok 2020/21

Plagát prolongácia


Výsledky prijímacích skúšok pre prijatie do 1. ročníka štúdia v študijnom odbore 8227 Q – tanec v školskom roku 2020/2021

Výsledky (PDF dokument)


Vypísanie konkurzu na obsadenie miesta pedagogického zamestnanca v TKEJ

Otvoriť podrobné informácie (PDF dokument)


40. výročie založenia TKEJ

Eva Jaczová (1920 - 1998) - 100. výročie narodenia


Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v spolupráci s baletom SND zrealizovalo dňa 12. novembra 2019 pri príležitosti 40. výročia založenia školy „Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND“ v historickej budove Slovenského národného divadla. V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej,
Butler University Indianapolis,
Konservatorium Wien Privatuniversität,
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
sólisti Ballett Stuttgart,
sólisti Baletu Slovenského národného divadla.


Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.
V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov svetových baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a spolupráca.
V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a ľudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Profesor Marek Cholewa z Butler Univeristy Indianapolis uviedol v svetovej premiére svoje dueto Fasets in Red, ktoré venoval našej škole pri príležitosti 40. výročia jej založenia. Na koncerte účinkovali aj naši bývalí absolventi. Peter Rakyta, sólista Srbského národného súboru v Bautzene sa predstavil v goralskom tanci Tatranských orlov S. Stračinu v choreografii Juraja Kubánku. Miriam Káčerová, vedúca sólistka Ballett Stuttgart sa predstavila ako Júlia v balkónovej scéne Prokofjevovho baletu Romeo a Júlia v choreografii Johna Cranka. Balet SND reprezentoval jeho vedúci sólista Andrej Szabo, ktorý s Violou Mariner zatancovali Bolero z Minkusovho baletu Don Quijote v choreografii V. Medvedeva a S. Feča.
Koncert bol nielen prezentáciou európskych škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.
Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s veľkým úspechom u odbornej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateľa školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Vysokej školy múzických umení a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 1 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 2 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 3 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 4 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 5 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 6 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 7 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 8 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 9 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 10


Umelecké aktivity školy v školskom roku 2019/2020


• 07. 09. 2019 „ Deň otvorených dverí “ v Slovenskom národnom divadle
• 11. 09. – 13. 9. 2019 workshop moderného tanca s muzikálovou choreografkou Kristinou Khandlos
- na sále pre umelecké produkcie v TK EJ
• 15. 09. 2019 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave o 17.00 hodine
• 25. 09. 2019 účinkovanie žiakov školy na „Dni športu“ na Mladej garde, organizovaný BSK
• 04. 10. 2018 „ Deň župných škôl “ v Avion Shopping Park organizovaný zriaďovateľom školy – Bratislavským samosprávnym krajom
• 16. 10. – 18. 10. 2019 účasť žiakov školy a pedagóga školy na Festivale – „ Tvorivé dni pre vás “ v divadle Štúdio tanca Banská Bystrica
• 19. 10. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 23. 10. 2019 Spoločné predstavenie s ruským divadlom
• 25. 10. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 26. 10. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Esmeralda“ v NB SND
• 11. 11. 2019 generálna skúška na „Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND“ k 40. výročiu založenia školy v HB SND
• 12. 11. 2019 „Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND“ k 40. výročiu založenia školy v HB SND
• 22. 11. 2019 účinkovanie žiaka školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 23. 11. 2019 účinkovanie žiaka školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 30. 11. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 06. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 07. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 10. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 13. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 14. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 16. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 17. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 21. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 26. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 27. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 28. 12. 2019 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 03. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 04. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Luskáčik“ v HB SND
• 23. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 24. 01. 2020 „ Deň otvorených dverí “ v TKEJ od 14.00 hodiny do 18.00 hodiny
• 30. 01. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 13. 02. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 14. 02. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 13. 03. 2020 prehrávky koncertnej a scénickej praxe
• 15. 03. 2020 Koncert žiakov školy s Metropolitným orchestrom v Mestskom divadle DPOH v Bratislave
• 21. 03. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Korzár“ v NB SND
• 24. 03. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 02. 04. 2020 „ Koncert žiakov školy “ v Dome kultúry Dúbravka
• 24. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 25. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 28. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 29. 04. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 04. 05. 2020 generálna skúška na „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND
• 05. 05. 2020 „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND
• 19. 05. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Don Quijote“ v NB SND
• 23. 05. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin“ v NB SND
• 28. 05. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Z rozprávky do rozprávky“ v HB SND
• 01. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Z rozprávky do rozprávky“ v HB SND
• 02. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Z rozprávky do rozprávky“ v HB SND
• 10. 6. 2020 „ Spoločný koncert ZUŠ, baletných štúdií, tanečných súborov a TK EJ “ v Dome kultúry Dúbravka
• 23. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 24. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Popoluška“ v NB SND
• 27. 06. 2020 účinkovanie žiakov školy v baletnom predstavení „Tulák Chaplin “ v NB SND
29. 07. 2020 – 16. 08. 2020 účasť žiakov školy na Letnej stáži: Daria Klimentová - Ballett Masterclasses - Praha (Česká republika)

Počas školského roka 2019/2020 budú prebiehať účelové cvičenia podľa plánu práce školy.

Prijímacie konanie, ukončovanie štúdia

• 17. 03. a 18. 03. 2020 Písomné maturitné skúšky EČ MS a PFIČ MS
• 03. 04. 2020 Prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 (od 9.00 hodiny)
• 08. 04. 2020 PČOZ MS z hlavného predmetu odboru tanec (klasický a ľudový tanec)
• 05. 05. 2020 „ Absolventský koncert “ v historickej budove SND (predvedenie umeleckého výkonu)
• 04. 06. – 05. 06. 2020 Maturitné skúšky ústne – IČ MS
• 16. 06. 2020 Prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený stav žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka štúdia v školskom roku 2020/2021
• 22. 06 – 23. 06. 2020 Absolventské skúšky - Súborná skúška z pedagogickej prípravy

Plán triednych aktívov Rodičovského združenia v školskom roku 2019/2020

• 04. 10. 2019 o 17.00 hod. - Valné zhromaždenie občianskeho združenia RZ pri TK EJ o 17.30 hod. – rodičovské združenia v triedach
• 24. 01. 2020 od 14.00 do 18.00 hod. – individuálne konzultácie
• 24. 04. 2020 od 16.30 – rodičovské združenie v triedach
• 12. 06. 2020 od 16.00 - individuálne konzultácie

Podľa potreby bude počas celého školského roka zasadať výchovná komisia.


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni

V dňoch od 26. 3. 2018 do 29. 3. 2018 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni. Adéla Jergová, žiačka 3. ročníka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I a Lívia Laiferová, žiačka 3.ročníka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I. ¬iaci školy Peter Andel a Adéla Jergová získali mimoriadnu cenu porotcu súťaže.

Tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže sa zúčastnili študenti baletných škôl z Rakúska, Maďarska, Japonska, Českej republiky, Rumunska, Ruska, Talianska a Slovenskej republiky. Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učitežov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ocenení žiaci na Medzinárodnej baletnej súťaži vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 1 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 2 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 3


Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“.

Do čarovného sveta rozprávok pozývajú divadlá malých aj vežkých, detí i rodičov. Každý rok ožívajú baletné scény na celom svete príbehom o dievčatku Mášenke a statočnom Luskáčikovi.

V spolupráci s baletom Slovenského národného divadla sa aj žiaci našej školy podiežajú na vytvorení rozprávkovej vianočnej nálady. Predstavenia sa hrajú v historickej budove SND aj počas zimných prázdnin.

Vstúpte aspoň na chvížku prostredníctvom fotografií z predstavenia baletu Luskáčik do sveta rozprávok a snívajte...

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 1 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 2 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 3 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 4 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 5 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 6 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 7 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 8 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 9 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 10 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 11 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 12 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 13 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 14 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 15 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 16 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 17 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 18 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 19 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 20 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 21 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 22

Počas predstavení v Slovenskom národnom divadle nie je dovolené zhotovovať fotografie ani videozáznamy. Ďakujeme za pochopenie.


Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet!

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.03.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na vínimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká. Dramaturgická línia večera priblížila profesionálnu dráhu tanečníka - od prvých krôčikov v baletnej prípravke, cez štúdium na tanečnom konzervatóriu až po účinkovanie v divadle. Na divadelných doskách sa tak predstavili všetky tanečné generácie, od tých najmenších tanečníkov, až po najväčšie hviezdy pôsobiace doma i v zahraničí. V sále Opery a baletu Slovenského národného divadla (nová budova) sa predstavili absolventi našej školy: vedúci sólista Holandského národného baletu Jozef Varga, sólistka petrohradského Michajlovského divadla Andrea Laššáková, prví sólisti Viedenskej štátnej opery Nina Poláková a Roman Lazík. V rámci galavečera účinkovali sólisti baletu SND Silvia Najdená a Andrej Szabó, sólistka Baletu ¦tátneho divadla Košice Eva Sklyarová, ktorí sú tiež absolventi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

V tomto významnom projekte účinkovala aj mimoriadne talentovaná žiačka 3. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej - 13-ročná Karin Bečvarová, ktorá na prestížnej medzinárodnej baletnej súťaži Vienna International Ballet Experiance - Vibe vo Viedni získala v apríli prvé miesto. Počas večera žiakovTanečného konzervatória Evy Jaczovej v úvodnom čísle s názvom "Entrée" ako aj všetkých tanečníkov sprevádzal Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.

Viva Balet! sa stretol u divákov s vežkým úspechom. Na tomto predstavení sa zúčastnil aj predseda BSK Pavol Frešo a ďalšie významné osobnosti nášho politického a kultúrneho života.

Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 1 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 2 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 3 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 4


Absolventský koncert v SND 2015

Otvoriť v novom okne: Absolventský koncert v SND 2015.


Hviezdy ruského baletu v SND

Výnimočnou príležitosťou prezentácie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave bola účasť v Galakoncerte "Hviezdy ruského baletu", ktorý sa konal dňa 17.10.2013 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie v novej budove Slovenského národného divadla.

¬iaci našej školy sa na scéne predstavili s baletnými umelcami z Vežkého divadla v Moskve, Mariinskeho a Michailovského divadla v Petrohrade a Divadla Borisa Eifmana v Petrohrade.

Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1
Otvoriť celú galériu fotografií . . . TU . . .


Slovo na úvod:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíritežmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.