Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

TKEJ NOVINKY

Oznam

Vyučovanie v školskom roku 2024/2025 začína dňa 2. septembra 2024.

Žiaci, ktorí budú ubytovaní v Školskom internáte pri TK EJ sa môžu ubytovať dňa 1. 09. 2024 (nedeľa) od 14.00 hod. alebo 2. 09. 2024 (pondelok) po vyučovaní.

Otvorenie školského roka 2024/2025
9. 00 hod. 1. ročník, slávnostné otvorenie školského roka 2024/2025
10. 00 hod. 2. – 8. ročník , triednické hodiny


Celkové výsledky prijímacích skúšok

Otvoriť dokument (pdf)


Výsledky medzinárodnej baletnej súťaže VIBE 2024 vo Viedni

Otvoriť pozvánku (pdf)


Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky.

V dňoch od 18. 3. 2024 do 26.3. 2024 navštívili dvaja žiaci Maomi a Kazuto, a pani riaditeľka Rumi Ninomiya zo súkromnej baletnej školy z Fukuoky Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, kde sa žiaci aktívne zapojili do vyučovacieho procesu na hodinách klasického tanca, koncertnej a scénickej praxe a tanečnej gymnastiky. Žiaci našej školy sa z tejto návštevy tešili a aktívne sprevádzali žiakov počas celého vyučovania.

Priateľstvo s partnerskou školou má dlhšiu históriu, už v roku 2012 a 2013 sme spolupracovali na projekte – predstavenie baletu „Madame Butterfly“, ktorého premiéra bola uvedená v Mestskom divadle vo Fukuoke pri príležitosti 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Japonskom.

Prínosom návštevy bolo upevnenie priateľských vzťahov a aj záujem žiaka Kazuta o štúdium na našej škole v školskom roku 2024/2025.

Mgr. art. Katarína Zacharová, riaditeľka školy

Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky 1 Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky 2 Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky 3 Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky 4 Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky 5 Návšteva zahraničných hostí z partnerskej školy z Japonskej Fukuoky 6


Vyhlasenie 2%

Milí rodičia,

tento rok sa dá poukázať z daní 2% našej škole.

Údaje potrebné uviesť vo formulári :
Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej
Adresa: Gorazdova 3416/20, 811 04 Bratislava
Mestská časť: Staré mesto
IČO: 36 070 173
Právna forma: Občianske združenie
IBAN/číslo účtu: SK3311000000002628748216 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

O výške získaných prostriedkov a ich využití vás budeme informovať v koncoročnej správe.
Za váš dar v podobe 2% z daní vopred ďakujeme. S pozdravom
ALBERT Peter
predseda Rodičovské združenie pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej

Otvoriť vyhlásenie


Kritériá hodnotenia prijímacích skúšok do I. ročníka

pre školský rok 2024/2025

pre školský rok 2025/2026


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA A UMELECKÉ AKTIVITY ŠKOLY 2023/2024

Otvoriť PDF dokument.


VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE

Srdečne gratulujeme oceneným žiakom Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
na medzinárodnej baletnej súťaži VIBE 2023 vo Viedni

Kristína Slováková 8. A ročník - 1. miesto
Nikola Kosturjaková 7. B ročník- 1. miesto
Verbunk ( 7.B + 5.A ročník) - 1. miesto
Ema Štoffanová - 3. miesto

medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 1 medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 2 medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 3 medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 4 medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 5 medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 6 medzinárodná baletná súťaž VIBE 2023 vo Viedni 7


Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej je jedinou školou zameranou na profesionálnych tanečných umelcov

Otvoriť stránku BSK.


Prof. CHRISTOPHER DOLDER

workshop techniky Graham

Christopher Dolder získal bakalársky titul v odbore dramatické umenie a tanec na univerzite Berkeley v Kaliforniii a magisterský titul v odbore choreografia na Mills Collage, so zameraním na tanečnú kineziológiu. Bývalí sólista Martha Graham Dance Company pracoval na rôznych multidisciplinárnych projektoch a tvoril choreografie. Pôsobí ako profesor na SMU Meadows School of the Arts kde vyučuje techniku Graham, tanečnú kineziológiu a tanečnú kompozíciu. Je vedúcim tanečného oddelenia na tejto univerzite. Dlhodobo pracuje na výskume nových foriem trojdimenzionálneho interaktívneho softvéru pre výučbu tanečnej kineziológie ako aj na výskume nových foriem prenosu fyzických dát do biomechaniky. Poznatky z oblasti kineziológie zapája aj do výučby techniky Marthy Graham.
V rámci svojho medzinárodného výskumu na tému – vyučovanie techniky Graham v súčasnosti, navštívi okrem VŠMU, kde bude dokumentovať metódy výučby Mgr.art. Dominiky Beňakovej, Art.D aj školy Juilliard, Codarts, univerzity v Berlíne, Aténach, Tokiu a ďalšie, spolu osem inštitúcií.
V rámci svojho pôsobenia v Bratislave navštívil aj Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, kde vyučoval workshopy techniky Graham pre žiakov 8.C. Nadviazal tak na predchádzajúcu spoluprácu s Martha Graham School of Contemporary Dance v New Yorku.

Otvoriť galériu


Tešíme sa na Vašu účasť na prijímacích skúškach.


Vyber si strednú školu – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave

Webová sránka BSK
Facebook BSK


Pozvánka

Pozývame chlapcov, ktorí radi tancujú a majú od 11 do 15 rokov, študovať tanec k nám na Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave.
V prípade záujmu kontaktujte vedenie školy: tankonba@tankonba.sk

Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 1 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 2 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 3 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 4 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 5 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 6 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 7 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 8 Pozývame mladých chlapcov od 11 rokov na tanečnú školu 9

Letná škola tanca

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej organizuje počas letných prázdnin "Letnú školu tanca" od 6.7. do 16.7. 2021 pre žiakov školy a pre prijatých žiakov do 1. ročníka štúdia v TK EJ v školskom roku 2021/2022.
Tešíme sa na Vašu účasť.
"Letná škola tanca" - rozvrh hodín na baletných sálach:

Otvoriť rozvrh (PDF súbor)


Preukaz žiaka ISIC

Platnosť súčasných preukazov ISIC:
* PRE KOMERČNÉ ZĽAVY JE DO SEPTEMBRA 2020
* NA CESTOVANIE ŽELEZNICOU DO 30.6.2020
* NA CESTOVANIE AUTOBUSMI DO 31.8.2020

AK BUDÚ MAŤ ŽIACI ZÁUJEM O PREDĹŽENIE ISIC KARTY NA DOPRAVU ŽELEZNICOU DO 31.8.2020, MALA BY IM PRÍSŤ SMS OD CKM TRAVEL/TRANSDATA. AK BUDÚ MAŤ O TO ZÁUJEM TREBA ODPOVEDAŤ NA SMS PODĽA POKYNOV. PO ZAPLATENÍ POPLATKU 3 € SA PREDĹŽI PLATNOSŤ ISIC KARTY PRE ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ NA ŽELEZNICU.

PREUKAZY ISIC/ VALIDAČNÉ ZNÁMKY BUDE ŠKOLA OBJEDNÁVAŤ PRE ŽIAKOV PO NÁVRATE DO ŠKOLY V SEPTEMBRI 2020 ŠTANDARDNÝM SPÔSOBOM, AKO MINULÝ ŠKOLSKÝ ROK.

Návod na predĺženie platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta ISIC/EURO26 pre školský rok 2020/21

Plagát prolongácia


40. výročie založenia TKEJ

Eva Jaczová (1920 - 1998) - 100. výročie narodenia


Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v spolupráci s baletom SND zrealizovalo dňa 12. novembra 2019 pri príležitosti 40. výročia založenia školy „Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND“ v historickej budove Slovenského národného divadla. V programe účinkovali žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej,
Butler University Indianapolis,
Konservatorium Wien Privatuniversität,
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej Poznaň,
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola és Szakközépiskola,
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy,
Taneční konzervatoř Brno,
sólisti Ballett Stuttgart,
sólisti Baletu Slovenského národného divadla.


Gala predstavenie bolo oslavou tanečného umenia, ktoré bolo prezentované nádherným pohybom tela a hudby prebiehajúcim v priestore a čase.
V tento večer sa Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej tešilo z úspechov žiakov školy a mladých študentov svetových baletných škôl, ktorých spája dlhoročné priateľstvo a spolupráca.
V dvoch častiach koncipovaný koncert bol dramaturgicky rozmanitý. Popri klasickom tanci bol zastúpený aj moderný, charakterový a ľudový tanec. Každá zo zúčastnených škôl sa prezentovala svojimi najlepšími žiakmi, ktorí sa predstavili v náročných kreáciách. Nemalú zásluhu na vysoko technicky a umelecky zvládnutých choreografiách mali ich pedagógovia. Profesor Marek Cholewa z Butler Univeristy Indianapolis uviedol v svetovej premiére svoje dueto Fasets in Red, ktoré venoval našej škole pri príležitosti 40. výročia jej založenia. Na koncerte účinkovali aj naši bývalí absolventi. Peter Rakyta, sólista Srbského národného súboru v Bautzene sa predstavil v goralskom tanci Tatranských orlov S. Stračinu v choreografii Juraja Kubánku. Miriam Káčerová, vedúca sólistka Ballett Stuttgart sa predstavila ako Júlia v balkónovej scéne Prokofjevovho baletu Romeo a Júlia v choreografii Johna Cranka. Balet SND reprezentoval jeho vedúci sólista Andrej Szabo, ktorý s Violou Mariner zatancovali Bolero z Minkusovho baletu Don Quijote v choreografii V. Medvedeva a S. Feča.
Koncert bol nielen prezentáciou európskych škôl, ale zároveň potvrdil myšlienku, že tanec je jedným z najkrajších prostriedkov komunikácie medzi národmi.
Medzinárodný koncert baletných škôl sa stretol s veľkým úspechom u odbornej i laickej verejnosti a zúčastnili sa ho zástupcovia zriaďovateľa školy - Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Vysokej školy múzických umení a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.

Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 1 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 2 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 3 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 4 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 5 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 6 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 7 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 8 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 9 Medzinárodný koncert baletných škôl a baletu SND 10


Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni

V dňoch od 26. 3. 2018 do 29. 3. 2018 sa konala Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE" vo Viedni. Adéla Jergová, žiačka 3. ročníka sa umiestnila na 1. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I a Lívia Laiferová, žiačka 3.ročníka sa umiestnila na 3. mieste v kategórii Ballet/Profi/Solo/Junior I. ¬iaci školy Peter Andel a Adéla Jergová získali mimoriadnu cenu porotcu súťaže.

Tejto prestížnej medzinárodnej baletnej súťaže sa zúčastnili študenti baletných škôl z Rakúska, Maďarska, Japonska, Českej republiky, Rumunska, Ruska, Talianska a Slovenskej republiky. Medzinárodná porota ocenila výsledky pedagogickej činnosti učitežov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

Ocenení žiaci na Medzinárodnej baletnej súťaži vzorne reprezentovali Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Bratislavský samosprávny kraj a Slovenskú republiku.

Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 1 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 2 Úspech žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Medzinárodnej baletnej súťaži vo Viedni 3


Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“.

Do čarovného sveta rozprávok pozývajú divadlá malých aj vežkých, detí i rodičov. Každý rok ožívajú baletné scény na celom svete príbehom o dievčatku Mášenke a statočnom Luskáčikovi.

V spolupráci s baletom Slovenského národného divadla sa aj žiaci našej školy podiežajú na vytvorení rozprávkovej vianočnej nálady. Predstavenia sa hrajú v historickej budove SND aj počas zimných prázdnin.

Vstúpte aspoň na chvížku prostredníctvom fotografií z predstavenia baletu Luskáčik do sveta rozprávok a snívajte...

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 1 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 2 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 3 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 4 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 5 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 6 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 7 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 8 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 9 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 10 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 11 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 12 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 13 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 14 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 15 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 16 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 17 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 18 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 19 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 20 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 21 ¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej rozdávajú radosť v predstavení baletu „LUSKÁČIK“ 22

Počas predstavení v Slovenskom národnom divadle nie je dovolené zhotovovať fotografie ani videozáznamy. Ďakujeme za pochopenie.


Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet!

¬iaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.03.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na vínimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká. Dramaturgická línia večera priblížila profesionálnu dráhu tanečníka - od prvých krôčikov v baletnej prípravke, cez štúdium na tanečnom konzervatóriu až po účinkovanie v divadle. Na divadelných doskách sa tak predstavili všetky tanečné generácie, od tých najmenších tanečníkov, až po najväčšie hviezdy pôsobiace doma i v zahraničí. V sále Opery a baletu Slovenského národného divadla (nová budova) sa predstavili absolventi našej školy: vedúci sólista Holandského národného baletu Jozef Varga, sólistka petrohradského Michajlovského divadla Andrea Laššáková, prví sólisti Viedenskej štátnej opery Nina Poláková a Roman Lazík. V rámci galavečera účinkovali sólisti baletu SND Silvia Najdená a Andrej Szabó, sólistka Baletu ¦tátneho divadla Košice Eva Sklyarová, ktorí sú tiež absolventi Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.

V tomto významnom projekte účinkovala aj mimoriadne talentovaná žiačka 3. ročníka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej - 13-ročná Karin Bečvarová, ktorá na prestížnej medzinárodnej baletnej súťaži Vienna International Ballet Experiance - Vibe vo Viedni získala v apríli prvé miesto. Počas večera žiakovTanečného konzervatória Evy Jaczovej v úvodnom čísle s názvom "Entrée" ako aj všetkých tanečníkov sprevádzal Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou dirigenta Martina Leginusa.

Viva Balet! sa stretol u divákov s vežkým úspechom. Na tomto predstavení sa zúčastnil aj predseda BSK Pavol Frešo a ďalšie významné osobnosti nášho politického a kultúrneho života.

Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 1 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 2 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 3 Účinkovanie žiakov Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v predstavení Viva Balet! 4


Absolventský koncert v SND 2015

Otvoriť v novom okne: Absolventský koncert v SND 2015.


Hviezdy ruského baletu v SND

Výnimočnou príležitosťou prezentácie Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave bola účasť v Galakoncerte "Hviezdy ruského baletu", ktorý sa konal dňa 17.10.2013 pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Ruskej federácie v novej budove Slovenského národného divadla.

¬iaci našej školy sa na scéne predstavili s baletnými umelcami z Vežkého divadla v Moskve, Mariinskeho a Michailovského divadla v Petrohrade a Divadla Borisa Eifmana v Petrohrade.

Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1 Hvieydz 1
Otvoriť celú galériu fotografií . . . TU . . .


Slovo na úvod:

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej prostredníctvom umenia rozvíja talent a vysokú úroveň osvojenia si tanečných techník v oblasti tanca. Prebúdza u svojich žiakov lásku k umeniu a duchovnu tak, aby v profesionálnom živote boli šíritežmi krásy a estetických hodnôt a boli pripravení zodpovedne sa zapojiť do umeleckého a kultúrneho diania v spoločnosti.

 

TKEJ Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej TKEJ

www.snd.sk www.balet.cz

www.tankonba.sk

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.