Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Zverejnenie zmlúv za rok 2012

Výber roku:

Naspäť:

 

  Číslo zmluvy Názov dokumentu/ Dodávateľ Predmet zmluvy Platnosť zmluvy  
    Zmluva o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy PAM Poskytovanie prác v oblasti miezd a personalistiky,... od 27.12.2012    
  1086/12/H Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu dodávka plynu od SPP od 01.01.2013 31.12.2013  
  1085/12/H Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu dodávka plynu od SPP od 01.01.2013 31.12.2013  
  1084/12/H Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu dodávka plynu od SPP od 01.01.2013 31.12.2013  
  820/12/H Dodatok Ponuka E.Výhoda dodávka elektriny od 01.01.2013 31.12.2013  
  10/2012 Zmluva č. 10/2012 odoberanie pevného odpadu od 1.03.2012    
  8/2012 Zmluva o ubytovaní č. 8/2012 prechodné ubytovanie v Školskom internáte od 14.11.2012    
  9/2012 Zmluva o stravovaní a poplatku RZ pri TKEJ   od 4.5.2010    
    Zmluvy o ubytovaní žiakov TKEJ od 1.9.2012:      
  8/2012 Zmluva Odobratie pevného odpadu 01.03.2012    
  7/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 26.09.2012 31.01.2013  
  6/2012/BOZPPO Zmluva o vykonávaní pravidelnej činnosti požiarnej ochrany a BOZP poskytovanie pravidelnej činnosti požiarnej ochrany a BOZP 01.04.2012  
  6/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 17.09.2012 30.06.2013  
  5/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 19.09.2012 30.06.2013  
  4/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 03.09.2012 19.12.2012  
  0106/2012 EasyTech, s.r.o., Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava, IČO:46599231 poskytovanie IT služieb 01.06.2012    
  3/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 01.04.2012 25.09.2012  
  2/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 16.01.2012 30.06.2012  
  1/2012 Zmluva o ubytovaní poskytnutie ubytovného 02.01.2012 31.03.2012  
  166/2011-4 Rámcová zmluva o spolupráci medzi Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej a Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom Vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán súvisiacich so vzájomnou podporou a spoluprácou pri realizovaní umeleckých výchovných činností.

na dobu neurčitú

 
  1/12 Zmluva o spolupráci medzi Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej a Slovenským Národným divadlom vymedzenie vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri spolupráci na koncertnej a scénickej praxi žiakov TK a na príprave, realizácii a uvedení inscenácií SND v rámci procesu koncertnej scénickej praxe žiakov TK. 1.11.2012 31.12.2012  
    Poistná zmluva č. : 5720037380 Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu 21.09.2011 21.09.2012  
             

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.