Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Charakteristika predmetu - klasický tanec

Klasický tanec je hlavný odborný predmet. Vyučuje sa vo všetkých ôsmych ročníkoch. predmet rozvíja u žiakov tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonický rozvoj a formuje z nich profesionálnych tanečníkov, schopných plniť akékoľvek umelecké úlohy. Treba zdôrazniť, že znalosť techniky klasického tanca je aj základnou prípravou pre všetky ostatné tanečné predmety.

Charakteristika predmetu - ľudový tanec

Počas štúdia ľudového tanca získavajú žiaci praktické vedomosti o ľudovom tanci, od jeho počiatočných autentických foriem až po súčasné štylizované spracovanie materiálu profesionálnymi umeleckými telesami na Slovensku.

Hlavný dôraz sa kladie na zvládnutie prvkového a motivačného materiálu jednotlivých tanečných regiónov, ako aj rozvoj telesných, hudobných dispozícií, vedených v jednotlivých ročníkoch podľa stupňa náročnosti a zvládnuteľnosti.

Žiaci si osvoja najpoužívanejší tanečný materiál jednotlivých tanečných regiónov Slovenska, od tých najjednoduchších k zložitejším motívom a kombináciam, ktoré sa používajú v tanečných kompozíciach SĽUK –u.

Charakteristika predmetu - koncertná a scénická prax

Koncertná a scénická prax je odborným tanečným predmetom, v ktorom sa zúročujú všetky nadobudnuté zručnosti a znalosti z ostatných odborných predmetov. Predmet KSP je v hierarchii predmetov završujúcim predmetom v profesionálnej príprave žiaka pre úspešnú činnosť na scéne.

Dôležitou súčasťou predmetu je účinkovanie žiakov v predstaveniach Slovenského národného divadla a SĽUK-u.

Charakteristika predmetu - tanec s partnerom

Tanec s partnerom je odborný praktický predmet, ktorého cieľom je zvládnutie špeciálnej disciplíny scénického tanca – partnerskej techniky a osvojenie si skúsenosti a návyky partnerskej spolupráce.

Charakteristika predmetu – moderný tanec

Technická výučba moderného tanca sa opiera o princípy základnej techniky M. Graham, J. Limóna, Hortona , M. Caningh a džezového tanca.

Charakteristika predmetu –charakterový tanec

Charakterový tanec je odborný tanečný predmet, ktorého cieľom je zvládnutie techniky scénickej /štylizovanej/ formy tancov iných národov, rozvíjanie hudobného cítenia, zdokonaľovanie tanečného prejavu a zmyslu pre tanečný štýl.

Charakteristika predmetu – tanečná gymnastika

Tanečná gymnastika je odborný praktický predmet, ktorý čerpá základný pohybový materiál z gymnastických cvičení, ktoré počas výučby postupne smerujú k tanečnému prejavu. Technika tanečnej gymnastiky využíva prirodzených pohybových možností ľudského tela, rozvíja ho a prepracováva na základe anatomickej zákonitosti. Preto je najvhodnejšou prípravou pre klasický , ale aj moderný tanec.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.