Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Všeobecnovzdelávacie predmety

Dejepis

Od praveku až po súčasnosť rôznymi metódami vyučovania získate prehľad o najdôležitejších udalostiach a osobnostiach, ktoré sa zapísali do dejín

Zemepis

Encyklopédie, učebnice, mapy, internet vás prevedú cez celý svet a vy budete vedieť „ kde je sever“

Občianska náuka

Diskusie, rozhovory a nové informácie vám rozšíria rozhľad a pomôžu orientovať sa v živote spoločnosti, v právnych normách, ekonomických vzťahoch...

Etická výchova

Zábavnou formou z vás vychováme samostatného, obľúbeného človeka, ktorý rozdáva dobrú náladu a je schopný prekonávať prekážky s úsmevom na tvári

Výtvarná výchova

Pod odborným vedením dokážete vytvoriť, čo ste ani netušili. Na hodinách načerpáte energiu a duševnú pohodu

Francúzsky jazyk

Učením sa francúzskeho jazyka nadobudneš schopnosť chápať a oceňovať kultúrne hodnoty iných národov, porozumieť národom za hranicou, prispeješ k vlastnému úspechu v osobnom a profesionálnom živote

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenčina rohatá, na všetko je bohatá, základy z nej už máš a u nás k nej niečo pridáš, obľúbená často nie je, no maturita z nej je, ale sa s ňou popasujeme ,maturitu ľahko zvládneme.

Matematika

Že ju nepotrebuješ? Mýliš sa! Aj tanečník si musí vedieť spočítať tanečné kroky. Ale poteším Ťa. U nás ju budeš mať len štyri roky.

Fyzika

Ako je to s tou rovnováhou? A prečo padám k zemi? Aj na toto a veľa iných zaujímavých otázok o veciach a javoch okolo nás vám dá odpoveď fyzika.

Chémia

A aby bolo tvoje poznanie o prírode úplné je potrebné si osvojiť aj základy chémie. Veď ako by si vedel, že polievku si solíš chloridom sodným.

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.