Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

„Deň otvorených dverí“ v Slovenskom národnom divadle

Dňa 13.9. 2014 sa žiaci a pedagógovia Tanečného konzervatória Evy Jaczovej zúčastnili na „Dni otvorených dverí“ Slovenského národného divadla.

Naša škola sa prezentovala ukážkou tréningu klasického tanca, ktorú pripravila

Mgr. art. Andrea Sennaro, Art.D a Mgr. art. Hana Čihánková. Dlhoročná spolupráca Tanečného konzervatória Evy Jaczovej a baletu SND sa prezentovala verejnosti aj na skúške na predstavenie Luskáčik, Sylfida a pripravovanej premiére baletu „Z rozprávky do rozprávky“.

K príjemnej atmosfére prispel aj veľký záujem návštevníkov o tanec. Prihlásení návštevníci – malí aj veľkí sa s chuťou zapojili do tréningu aj skúšky, ktorú viedol baletný majster a choreograf Mgr. art. Jozef Dolinský st., Adriana Nalezinková a Mgr. art. Zoltán Nagy.

Deň otvorených dverí 1 Deň otvorených dverí 2 Deň otvorených dverí 3 Deň otvorených dverí 4 Deň otvorených dverí 5 Deň otvorených dverí 6 Deň otvorených dverí 7 Deň otvorených dverí 8 Deň otvorených dverí 9 Deň otvorených dverí 10 Deň otvorených dverí 11 Deň otvorených dverí 12 Deň otvorených dverí 13 Deň otvorených dverí 14 Deň otvorených dverí 15 Deň otvorených dverí 16 Deň otvorených dverí 17 Deň otvorených dverí 18 Deň otvorených dverí 19 Deň otvorených dverí 20 Deň otvorených dverí 21 Deň otvorených dverí 22 Deň otvorených dverí 23 Deň otvorených dverí 24 Deň otvorených dverí 25 Deň otvorených dverí 26 Deň otvorených dverí 27 Deň otvorených dverí 28 Deň otvorených dverí 29 Deň otvorených dverí 30 Deň otvorených dverí 31 Deň otvorených dverí 32 Deň otvorených dverí 33 Deň otvorených dverí 34 Deň otvorených dverí 35 Deň otvorených dverí 36 Deň otvorených dverí 37 Deň otvorených dverí 38 Deň otvorených dverí 39 Deň otvorených dverí 40 Deň otvorených dverí 41 Deň otvorených dverí 42 Deň otvorených dverí 43 Deň otvorených dverí 44 Deň otvorených dverí 45 Deň otvorených dverí 46 Deň otvorených dverí 47 Deň otvorených dverí 48 Deň otvorených dverí 49 Deň otvorených dverí 50 Deň otvorených dverí 51 Deň otvorených dverí 52 Deň otvorených dverí 53 Deň otvorených dverí 54 Deň otvorených dverí 55 Deň otvorených dverí 56 Deň otvorených dverí 57 Deň otvorených dverí 58 Deň otvorených dverí 59 Deň otvorených dverí 60 Deň otvorených dverí 61 Deň otvorených dverí 62 Deň otvorených dverí 63 Deň otvorených dverí 64 Deň otvorených dverí 65 Deň otvorených dverí 66 Deň otvorených dverí 67 Deň otvorených dverí 68 Deň otvorených dverí 69 Deň otvorených dverí 70 Deň otvorených dverí 71 Deň otvorených dverí 72 Deň otvorených dverí 73 Deň otvorených dverí 74 Deň otvorených dverí 75 Deň otvorených dverí 76 Deň otvorených dverí 77 Deň otvorených dverí 78 Deň otvorených dverí 79 Deň otvorených dverí 80 Deň otvorených dverí 81 Deň otvorených dverí 82 Deň otvorených dverí 83 Deň otvorených dverí 84 Deň otvorených dverí 85 Deň otvorených dverí 86

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.