Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2008

Každoročne usporiadava Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej „Deň otvorených dverí“, ktorý je prezentáciou študijných odborov a odborných zameraní školy. Počas tohto dňa žiaci predvádzajú na baletných sálach tanečné techniky jednotlivých ročníkov. Návštevníci môžu počas celého dňa sledovať techniky klasického, moderného, ľudového a charakterového tanca a ich výučbu. Rovnako zaujmú aj predmety, ktoré priamo súvisia s tanečnou praxou ako maskovanie a koncertná a scénická prax. Príjemnú atmosféru tohto dňa dotvárala prezentácia dobových kostýmov, doplnkov, videoprojekcia koncertov školy a predstavení baletu Slovenského národného divadla, v ktorom žiaci TK EJ účinkujú.
Deti, ktoré majú záujem o tanec a štúdium na tanečnom konzervatóriu mali možnosť preskúšania odbornými pedagógmi a následne si mohli podať prihlášku na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať v dňoch 3. a 4. apríla 2008.
Deň otvorených dverí sa u návštevníkov stretol s veľkým záujmom a priaznivcov tanečného umenia srdečne pozývame aj na budúci rok.

Mgr. art. Katarína Zacharová

Galéria

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.