Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Deň župných škôl

„Deň župných škôl“ v nákupnom centre Avion Shopping Park v Bratislave sa stal tradíciou prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý ho pravidelne organizuje v januári.
Aj tento rok malo Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej a stredné školy možnosť prezentovať svoje vzdelávacie programy nielen v informačných stánkoch ale aj v programe na otvorenom pódiu.
Tento rok sme zaznamenali veľký záujem žiakov, rodičov a výchovných poradcov základných škôl o vzdelávacie programy našich stredných škôl. Zastavovali sa pri informačných stánkoch, pýtali si informácie o škole, o možnostiach štúdia v jednotlivých študijných odboroch a so záujmom si odnášali propagačné materiály, ktoré mali školy pripravené pre potenciálnych uchádzačov o štúdium – predovšetkým žiakov deviatych ročníkov základných škôl.
Rovnako návštevníkov zaujal program na otvorenom pódiu. Žiaci základných škôl sa zapájali do súťaží o ceny, ktoré pre víťazov pripravili stredné školy.
Význam tohto podujatia spočíva v aktívnej prezentácii školy v očiach verejnosti, v zámere uľahčiť „deviatakom“ výber ďalšieho štúdia v stredných školách, a v neposlednom rade je aj spoločenskou udalosťou, v rámci ktorej žiaci stredných škôl môžu preukázať svoje komunikačné schopnosti a zabojovať vo veľkej konkurencii bratislavských stredných škôl o svojich budúcich spolužiakov.

Mgr. art. Katarína Zacharová
riaditeľka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave

Deň župných škôl 2 Deň župných škôl 3 Deň župných škôl 4 Deň župných škôl 5 Deň župných škôl 6 Deň župných škôl 7 Deň župných škôl 8 Deň župných škôl 9


 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.